Proefrit tijdens de verkoop

Een belangrijk punt tijdens de verkoop is de proefrit. Die is meestal doorslaggevend voor het verkoopsucces. Met de juiste voorbereiding en de juiste aanpak kan de proefrit voor een succesvolle verkoop zorgen. Vergeet niet dat naast alle harde feiten ook emoties een belangrijke rol spelen, en dat geldt met name voor autorijden.

Aanpak

Het begint ermee dat u de juiste tijd voor de proefrit kiest. Plan de proefrit indien mogelijk bij daglicht, buiten de spitsuren en geef de potentiële koper voldoende tijd. Vraag voor de proefrit om het rijbewijs van de geïnteresseerde koper en maak met uw smartphone een foto hiervan of van het paspoort. Stel een bekende, afwisselende route voor en rij mee. U kunt dan meteen eventuele vragen beantwoorden. Een proefrit van 10 tot 20 minuten is voldoende. U kunt voor de zekerheid ook een vriend, buurman of familielid vragen om mee te rijden.

Laat in geen enkele geval personen zonder een door u gezien geldig rijbewijs rijden. U kunt daar als bezitter van de auto aansprakelijk voor worden gesteld. Voor rijden zonder rijbewijs geldt een hoge boete.

Papieren

Als de geïnteresseerde koper het kentekenbewijs deel 1 of het onderhoudsboekje wil inzien, is dat geen probleem. Deel 2 kunt u beter in uw eigen bezit houden, dat heeft u pas nodig bij het eventuele overschrijven.

Rijgedrag

Als de proefrijder er een gevaarlijke rijstijl op na houdt, vraag hem dan vriendelijk om zich aan de verkeersregels te houden. Noteer eventueel het exacte tijdstip van het begin en het einde van de proefrit, zodat u bij mogelijke boetes kunt aantonen dat u niet zelf achter het stuur zat. Wanneer zich een ongeval voordoet, is doorgaans uw verzekering aansprakelijk. Bespreek dit vooraf met u verzekering als u als enige bestuurder staat vermeld. Opgelopen schade, zoals het terugvallen in uw schadevrije jaren, kunt u bij de veroorzaker van het ongeval terugeisen.

Controle door garage

De staat van een tweedehands auto is moeilijk te beoordelen, omdat de meeste geïnteresseerde kopers over te weinig vakkennis beschikken. Daarom kan het voorkomen dat de potentiële koper uw auto binnen het kader van een proefrit door een garage wil laten controleren. Normaal gesproken zou hij dat vooraf moeten aankondigen en om uw toestemming moeten vragen. Zo hebt u de mogelijkheid om zijn verzoek te accepteren of te weigeren. De kosten voor de controle zijn voor rekening van de geïnteresseerde koper.

U kunt ook zelf een bezoek aan de garage aanbieden om de potentiële koper van de kwaliteit van uw auto te overtuigen. Maak dan voor het tijdstip van de proefrit een afspraak bij de garage van uw keuze. Geschikte garages in uw buurt vindt u op AutoScout24 onder het kopje "Een garage vinden". Uit ervaring weten wij dat dit een zeer sterk verkoopargument is waarmee u geïnteresseerde kopers vaak over de streep kunt trekken.

Tip:

Voorkom proefritten in het donker en in eenzame gebieden. Neem nooit deel II (overschrijvingsbewijs) of het eigendomsbewijs van de auto mee tijdens een proefrit.Bespreek zaken omtrent de aansprakelijkheid resp. verzekeringskwesties voorafgaand aan de proefrit en vraag de potentiële koper om zijn rijbewijs te tonen.